For sommer og vinter

Traktortjenester

Bygdeservice Øksendal SA disponerer mange forskjellige typer traktorer og maskiner. Spesielt har vi traktorer i flere størrelser, med utstyr relatert til leiekjøring for landbruket.

Vi har også traktorer egnet til vedlikehold på kommunale og private veger sommer som vinter.

Våre traktorer kan brukes til mange sommer- og vintertjenester. For eksempel maskinell snørydding, transportering av snømasser, høvling av is, snøfresing, brøyting og strøing av veier vinterstid. Feiing og kantklipping kan gjennomføres vår og sommer, samt kjøring av fyllmasse når du skal fylle på i hagen eller din nye tomt.

Traktorene våre kan så klart også benyttes til landbruksformål. Kontakt oss om du har spørsmål.

  • Maskinell snørydding
  • Transportering av snømasser
  • Høvling av is
  • Snøfresing
  • Brøyting
  • Strøing
  • Feiing
  • Kantklipping
  • Kjøring av fyllmasse
  • Landbruksformål