UTLEIE AV PERSONELL

Industri

Siden mange av våre ansatte er dyktige og fagutdannede innenfor flere industrielle fagområder, kan Bygdeservice Øksendal tilby utleie av personell til industrien.

Blant annet har vi stor kompetanse innen HMS. Fra før av deltar vi aktivt i rutinemessige HMS-møter ved Hydro, og avholder også interne HMS-møter jevnlig.

Våre medarbeidere har fagbrev innen for eksempel mekaniske fag, og flere har også kurs som er nyttige i en industriell sammenheng. Trenger du personell til å kjøre for eksempel lift og truck kan vi tilby din bedrift dette, da de fleste hos oss har kursbevis for gaffeltruck, personlift, fallsikring og varme arbeider.

Kontakt oss om du har behov for personell til din industribedrift!

  • Vår kompetanse innen HMS
  • Personell med fagbrev innen mekaniske fag
  • Personell med fullførte kurs
  • Personell som har kursbevis for gaffeltruck, personlift, fallsikring og varme arbeider