PROFESJONELLE MONTØRER

Gjerder

Vi er profesjonelle montører av gjerder for å holde dyr der de hører hjemme. Lang og stødig erfaring som gjør våre gjerder solide og holdbare. Yrkesstolthet og kvalitet.

Trenger du et gjerde som gjør det det skal, så skal du kontakte oss med en gang. Vi har lang erfaring med husdyrgjerder, og vet hva som skal til for at gjerdet skal være sikkert både for folk og ikke minst for dyrene selv. Gjerdet er jo til for å sikre forholdene, slik at det ikke skjer ulykker eller andre ting.

Vi bruker kun kvalitetsmaterialer til våre gjerder. Dette er basert på kunnskap vi har opparbeidet oss over mange år. Dette er noe vi er stolte av, og det som gjør at vi kan kalle oss eksperter på akkurat dette området. Når du kjøper et gjerde av oss, så vet du at du får kvalitet i alle ledd.

Kontakt oss for oppsett av ditt nye husdyrgjerde. 

Vi monterer ditt nye husdyrgjerde. Kontakt oss når du trenger en oppgradering av ditt eksisterende, eller bare skal ha et nytt gjerde for å skille dyr fra inn- eller utgjerding.